top of page

PERSONLIG ASSISTANS

Absoluta Omsorgen erbjuder personlig assistans med tillståndsbevis av IVO enligt ”lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade”. Tjänsten vänder sig till barn, ungdomar eller vuxna som är i behov av personlig omsorg i vardagen med anledning av något funktionshinder.

Tjänsterna kan variera men handlar oftast om hjälp med att klä sig, personlig hygien eller hjälp med att äta och dricka. Även ledsagning till och från sjukhus och promenader hör till vårt uppdrag.

Här kan du som omsorgstagare vara med och påverka din egen assistans så att den anpassas unikt och individuellt efter dem önskemål och förutsättningar som du har.

Våra assistenter skräddarsys efter dem behov som uppkommer i samband med assistansuppdraget så att varje enskild individ alltid får den allra bästa utvecklingen och det allra bästa stödet.

Målet med assistansen är att du ska kunna leva ett så självständigt och fullvärdigt liv som möjligt, för det anser vi att alla har rätt till!

Kontakta oss för ett kostnadsfritt möte eller för ytterligare information.

bottom of page